Jeste li znali!!!


97% izgubljenih ključeva se vrate svojim vlasnicima za samo deset
dana.

image

Partneri

Pravila korištenja

Pravila korištenja usluga

BRZO NAĐI nudi na svojim stranicama www.brzonadji.com reklamiranje pravnih i fizičkih osoba, njihovih proizvoda i zakup banera.


Registracija:

Pri registriranju na stranicama brzonadji.com korisnik izjavljuje da je pročitao, razumio i da prihvaća ove uvjete korištenja.


Korisnici se mogu registrirati kao Basic, Standard i Premium članovi


Basic

Korisnici registrirani kao Basic su neprofitna drustva i nevladine organizacije. Mogu izabrati jednu od več definiranih kategorija i do 5 ključnih riječi.
Klikom na ime drustva se otvara Reklamni box gdje se vidi njihova adresa, radno vrijeme vrijeme, adresu i i jedno veliko polje gdje mogu uvesti svoje informacije. Imaju direktan link na svoju stranicu i nemaju direktan mail gdje se ih moze kontaktirati. Članstvo je besplatno i traje godinu dana.


Standard

Korisnici registrirani kao Standard korisnici na reklamnom boxu imaju pored loga jos dvije slike, radno vrijeme, adresu i i jedno veliko polje, gdje mogu uvesti svoje informacije, proizvode ili usluge .U reklamnom boxu imaju direktan link na svoju internet stranicu .
Pri registriranju mogu izabrati 2 kategorije i do 20 ključnih rijeci . Članstvo traje 12 mjeseci te pri isteku će biti informirani.


Premium

Premium korisnici imaju svoj Logo vec na prvoj stranici izabrane kategorije. Klikom na Logo otvara se reklamni box gdje imaju pored toga jos dvije slike, radno vrijeme, adresu, mogu izabrati već definirane ključne rijeci sve svoje i dva polja gdje mogu navesti svoje proizvode i usluge, ili druge informacije, Može ih se kontaktirati kontakt, i naci na i google map i map24.
Premijum članstvo traje 12 mjeseci te pri isteku od 12 mjeseci se automatski produžuje na sljedećih 12 mjeseci.


Sadržaji i aktivnosti koje nisu dozvoljene

Brzo Nađi d.o.o. zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu vlastitih procjena ako uneseni podaci nisu prikladni ovim pravilima korištenja usluga. Nelegalni materijali - djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, video, ili glazbene datoteke, i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom.

Materijal za odraslu publiku - uključuje svaku pornografiju, erotske fotografije, ili drugi neprimjeren sadržaj. Definicija što je to materijal za odraslu publiku je ostavljen na slobodnu procjenu BRZO NAĐI D.O.O.

Tu je ukljuceno i postavljanje slika ili tekstova koji su zabranjeni zakonom.

Uključuje i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.

Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. Brzo Nađi d.o.o. ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem stranice www.brzonadji.com.

Odjava korisnika sa stranica www.brzonadji.com

Korisnici mogu otkazati odjaviti svoje publikacije u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plačene, BRZO NAĐI D.O.O. nema obavezu vratiti, osim ako je do zahtjeva došlo unutar prvih mjesec dana (računajući od dana uplate) korištenja usluge publiciranja stranica, zakupa banera i ostalih usluga .